baner - Innowacje

Aktualności

Kalendarz giełd kooperacyjnych i targów - wiosna/lato 2016

opublikowane 20.05.2016 r. w kategorii: giełda kooperacyjna, spotkania B2B

ikona

Dla wszystkich kujawsko-pomorskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniach organizowanych przez sieć Enterprise Europe Network przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych giełd kooperacyjnych, które odbędą się w najbliższym czasie w kraju i za granicą.

czytaj dalej…

Konsultacje: wpływ nowych regulacji dotyczących serwerów korporacyjnych na funkcjonowanie firm

opublikowane 10.05.2016 r.

ikona

Komisja Europejska przeprowadza obecnie ocenę skutków potencjalnych środków z zakresu polityki, takich jak ekoprojekt, na oddziaływanie serwerów komputerowych i urządzeń do przechowywania danych przedsiębiorstw na środowisko. W celu uzyskania od MŚP dokładnych informacji na temat tego sektora zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

czytaj dalej…

Konsultacje w sprawie nowej dyrektywy VAT dla MŚP

opublikowane 4.05.2016 r.

ikona

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE. Niniejszy kwestionariusz skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw (najlepiej z obrotami w wysokości około 100 000 EUR). Oczywiście inne MŚP również zachęcamy do udzielenia odpowiedzi.

czytaj dalej…

Fundusze Unijne: „Ochrona własności przemysłowej”

opublikowane 22.06.2016 r.

ikona

Od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" w ramach II Osi priorytetowej - „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

czytaj dalej…

Spotkania brokerskie "Face2Face Brokerage Event @ H2020 ICT Proposers Day 2016" - Bratysława, Słowacja, 26-27 wrzesień 2016 r.

opublikowane 22.06.2016 r.

ikona

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu FFG - Austrian Research Promotion Agency serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych "Face2Face Brokerage Event @ H2020 ICT Proposers Day 2016", które odbędą się od 26 do 27 września 2016 r. w Bratysławie, Słowacja.

czytaj dalej…

Dotacje dla innowacyjnych projektów o charakterze technologicznym

opublikowane 19.06.2016 r.

ikona

W dniu 20.06.2016r. planowane jest ogłoszenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020 (POIR).

czytaj dalej…

Wtorek z eksportem: „Litwa, Łotwa, Estonia – rynki nadbałtyckie szansą dla przedsiębiorców” – Toruń, 28 czerwiec 2016 r.

opublikowane 14.06.2016 r.

ikona

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na ostatni przed wakacjami „Wtorek z eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym”, podczas którego przekażemy wiedzę na temat ekspansji na rynki: litewski, łotewski i estoński. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca br.

czytaj dalej…

Ekspansja przedsiębiorców na rynek hiszpański

opublikowane 9.06.2016 r.

ikona

Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza odbywa się w warunkach jednolitego rynku Unii Europejskiej, przy swobodzie przepływu towarów i usług, kapitału oraz osób. Polska nie jest wprawdzie postrzegana przez Hiszpanię jako strategiczny partner handlowy, ale zajmuje czołową pozycję wśród nowych państw członkowskich UE - jest 8. partnerem handlowym Hiszpanii w UE. W 2015 r. udało się utrzymać nadwyżkę w wymianie handlowej z Hiszpanią - Polska zanotowała pozytywne saldo (935 mln euro), przy wzroście obrotów o 16%. W 2015 r. polski eksport do Hiszpanii wyniósł 4 717,7 mln euro i był wyższy o 16% w porównaniu z rokiem 2014.

czytaj dalej…

Spotkania brokerskie on-line "DigitalB2B Skype Match 2016" - 30 czerwiec 2016 r.

opublikowane 8.06.2016 r.

ikona

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Oxford Innovation Services South East England serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych "Digital B2B Skype Match 2016" w dniu 30 czerwca 2016 r. od godziny 10 do 16, które odbędą się poprzez aplikację Skype.

czytaj dalej…

Spotkania brokerskie "IoT Solutions World Congress 2016" - Barcelona, Hiszpania, 25 - 26 październik 2016 r.

opublikowane 8.06.2016 r.

ikona

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu ACCIÓ Generalitat de Catalunya serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach kooperacyjnych "IoTSWC 2016", które odbędą się od 25 do 26 października 2016 r. w Barcelonie w Hiszpanii.

czytaj dalej…

– Strona 1 z 2 –
pierwsza poprzednianastępna ostatnia