baner - Innowacje

Aktualności

Konsultacje społeczne na temat zasad pochodzenia towarów przy eksporcie poza rynek wspólnotowy

opublikowane 6.06.2018 r.

ikona

Zapraszamy do udziału w konsultacjach na temat zasad pochodzenia towarów przy eksporcie poza rynek wspólnotowy prowadzonych przez Komisję Europejską, która pracuje obecnie nad narzędziem online do sprawdzenia czy dany przedsiębiorca może skorzystać z zapisów umów o wolnym handlu zawartych pomiędzy UE, a innymi krajami/blokami krajów (np. CETA).

 

Komisja Europejska jest zobowiązana do zapewnienia skutecznej realizacji umów o wolnym handlu zawartych przez UE i ułatwienia unijnym podmiotom gospodarczym, w szczególności MŚP, korzystania z unijnych umów o wolnym handlu. Po zawarciu umowy z krajem partnerskim, eksporterzy mogą skorzystać z obniżonego cła (lub zwolnienia z cła) przy wywozie do tego kraju. Aby kwalifikować się do tego preferencyjnego traktowania, produkt musi spełniać kryteria reguł pochodzenia określone w tej umowie o wolnym handlu.

Analiza stopnia wykorzystania preferencji w umowach o wolnym handlu w UE pokazuje, że istnieje pole do poprawy, jeśli chodzi o wykorzystanie tych preferencji. Komisja Europejska analizuje, jakie mogą być jej przyczyny. W tym celu przygotowano kwestionariusz w celu zebrania bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych problemów mających wpływ na stopień wykorzystania preferencji w umowach o wolnym handlu UE, związanych z regułami pochodzenia.

W tym roku Komisja Europejska ocenia wykonalność stworzenia internetowego narzędzia, które może pomóc podmiotom gospodarczym lepiej zrozumieć kryteria, które należy spełnić, aby skorzystać z preferencyjnych taryf celnych. Wersji testowej tego narzędzia towarzyszy kwestionariusz pomagający zrozumieć reguły dotyczących pochodzenia pytań, przed którymi stają eksporterzy.

Kwestionariusz i wersja testowa narzędzia online są dostępne w bazie danych dostępu do rynku:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Kwestionariusz należy wypełnić do 31 lipca 2018 r.

drukuj | powrót do aktualności