baner - Forum

Aktualności

Rusza rekrutacja na EU ENERGY DAY: Inteligentne zarządzanie energią – Toruń, 14 czerwca 2018 r.

opublikowane 17.05.2018 r.

ikona

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego aktywnie włącza się w ogólnoeuropejską kampanię Komisji Europejskiej: Tydzień Zrównoważonej Energii 2018 (Sustainable Energy Week 2018), tym samym zwraca uwagę regionalnych przedsiębiorców na najaktualniejsze problemy sektora energetycznego oraz nowe rozwiązania techniczne i technologiczne dostępne w tym obszarze. W dniu 14 czerwca 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu zorganizujemy spotkanie pt.: EU ENERGY DAY: Inteligentne zarządzenie energią, skierowane do przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych tematyką czystej i bezpiecznej energii.

Wśród poruszanych zagadnień będą m.in.:

  • certyfikacja LEED, BREEM, WELL – doradztwo i analiza możliwości rewitalizacji i modernizacji istniejących budynków;
  • System Zarządzania Energią ISO 50001;
  • kogeneracja;
  • dostępne źródła finansowania projektów energetycznych.

Do grona partnerów merytorycznych zaprosiliśmy przedstawicieli następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Europejski Bank Inwestycyjny, Urząd Dozoru Technicznego, JW+A, RCI-CTT Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Fundacja Sol Omnia Regit, Prosument Klaster OZE.

Prelekcjom towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań technologicznych z branży energetycznej, a także prezentacja przykładów realizacji OZE w regionie.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Szczegółowych informacji udzielają:

Barbara Pasiut

barbara.pasiut@tarr.org.pl

Piotr Józefiak

piotr.jozefiak@tarr.org.pl

tel. 56 699 54 82

Załącznik: Program – EU ENERGY DAY: Inteligentne zarządzanie energią

drukuj | powrót do aktualności