baner - Forum

Wspólne Centrum Badawcze (WCB)

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) zapewnia ukierunkowane na użytkownika naukowe i techniczne wsparcie w tworzeniu, rozwijaniu, realizacji i monitorowaniu polityk UE. Jako „ramię” Komisji Europejskiej do spraw badań WCB jest ośrodkiem referencyjnym w sprawach nauki i technologii, który służy interesom państw członkowskich jednocześnie zachowując niezależność od interesów partykularnych.

Wnioski Komisji dotyczące Siódmego programu ramowego (7PR) mają na celu zwiększenie ukierunkowania WCB na użytkownika oraz dalsze wzmocnienie jego silnych związków ze środowiskiem naukowym dzięki przyjęciu zintegrowanego podejścia w dziedzinie zapewnienia wsparcia naukowego i technologicznego dla polityk - głównego zadania WCB. W szczególności będzie ono podejmować działania zmierzające do konsolidacji wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie ze zmienionymi wnioskami Komisji dotyczącymi 7PR WCB dysponować będzie budżetem w wysokości 1751 mln EUR na prowadzenie w ramach 7PR bezpośrednich badań innych niż badania jądrowe w czterech szerokich obszarach polityki:

  • dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy,
  • solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami,
  • bezpieczeństwo i wolność,
  • Europa jako światowy partner.

źródło: www.kpk.gov.pl

Informacja z dn. 04.08.2008 r.
opracowanie: Tomasz Urbanowicz